Sygel és el seu implantador d'Odoo a Barcelona  

Odoo Barcelona

Què podem aportar al seu projecte?

Ens encanta la nostra feina, per això som sempre part de la solució aportant-li un esforç important.

Sabem la responsabilitat que comporta gestionar una empresa. Nosaltres ens impliquem en el seu projecte per a facilitar-li la transformació digital.

Partner oficial certificat en Odoo

Un dels factors més importants per a escollir un bon implantador d'ERP és la confiança.

Nosaltres comptem amb el suport de la marca Odoo i tenim el coneixement certificat de totes les versions del software

Odoo - Prueba 1 a tres columnas

Consultoria i implantació

Analitzem les necessitats i els objectius de la seva empresa i l'ajudem en la presa òptima de decisions.

Odoo - Prueba 3 a tres columnas

Desenvolupaments a mida

Podem crear o modificar aplicacions per a que Odoo s'ajusti millor al seu fluxe de feina.

Odoo - Prueba 3 a tres columnas

Formació específica

Necessita que formem el seu equip? Podem fer-ho en qualssevol de las àrees que decideixi implementar.

Odoo - Prueba 3 a tres columnas

Servidor allotjat al núvol

Servei d'allotjament d'Odoo optimitzat segons les necessitats específiques del seu projecte.

Optimitzi el seu flux de vendes

Gestioni les relacions amb els seus clients

CRM

Segueixi de prop totes les interaccions entre les seves oportunitats i els clients per a millorar el seu cicle de venda.

Vendes

Converteixi comandes de venda i compres en factures amb un sol clic i faci el seguiment durant el pagament.

Facturació i Comptabilitat

Faci factures automàticament basades en comandes, albarans de lliurament, o contractes.

Conegui els seus nivells d'stock

Controli les existències a temps real

Compres

Automatitzi les sol·licituds de pressupost i les comandes de compra basant-se en existències mínimes o comandes de venda.

Logística

Sincronitzi els seus nivells d'existències d'acord a les seves compres i estableixi regles automàtiques de reposició d'stock.

Fabricació

Solució per a la planificació de producció i panell de control de centres de treball.

Eina integral

Gestioni tot el seu negoci amb una solo eina.
Des de la facturació i comptabilitat fins a la logística, el CRM o el seus projectes.

ERP en el núvol

El programari en el núvol funciona sobre una estructura de servidors, emmagatzematge i xarxa per a oferir-li els beneficis del Cloud Computing.

Codi obert

Basat en la col·laboració oberta entre milers de desenvolupadors, Odoo aconsegueix continuar millorant i adaptant aquest magnífic ERP.

Gestioni totes les seves tasques i incidències

Conegui les hores dedicades pels seus treballadors

Projectes

Programi els seus equips en diferents projectes tenint en compte les vacances dels empleats. Compari els pronòstics amb els comunicats d'hores reals.

Helpdesk

Obtingui una visió general instantània de la càrrega de treball del seu equip i verifiqui els tiquets segons les seves regles de SLA personalitzades.

Full d'hores

Visualitzi el progrés del seu equip en cada projecte. El seguiment de les hores esperades, les hores efectives i les previsions.

Facturi segons les hores dedicades

Generi automàticament factures úniques o recurrents segons les despeses i les entrades del full d'hores.


Odoo • Image and Text

Odoo • Image and Text

La transformació digital no és una tasca senzilla, però més de 50.000 empreses ja han fet aquest pas amb Odoo.

Nosaltres l'acompanyem i li facilitem tot l'assessorament necessari.

Administri els seus Recursos Humans

Equipo de la empresa

Absències

Porti un control dels dies de vacances registrats per cada empleat. Els empleats ingressen les seves sol·licituds i els gerent les aproven i validen, tot amb només uns pocs clics.

Equipo de la empresa

Assistències

Porti un registre de les hores treballades pels empleats i classifiqui-les per projecte, client o tasca. Accedeixi fàcilment a les estadístiques per a registrar i analitzar fulles d'assistència, així com per a verificar també l'assistència de cada empleat.

Equipo de la empresa

Empleats

Supervisi tota la informació important de cada departament amb un cop d'ull. Restringeixi la visibilitat d'informació confidencial només als gerents de Recursos Humans, o faci pública una altra informació perquè tots els empleats la visualitzin, com el directori d'empleats.

Equipo de la empresa

Processos de selecció

Configuri la seva borsa de treball, promogui les seves llistes de treballs i realitzi un seguiment de les sol·licituds enviades. Segueixi a cada sol·licitant i creï una base de dades d'habilitats i perfils amb documents indexats.

Equipo de la empresa

Despeses

Segueixi fàcilment els registres de despeses de tot l'equip per a controlar els costos. Registri les despeses de l'empresa i els empleats, afegint-los als llibres i processant pagaments i factures.

Des de les nostres màquines d'escriure a la seva pantalla