9 Articles
Ventas ×
Sobre

Aquest apartat pretén ajudar als usuaris de Odoo a entendre millor l'eina i a posar en pr`actica casuístiques habituals de negoci.

A més de creure en el codi obert, SYGEL també aposta per un coneixement compartit i de cualitat.

D'altra banda, també ens sembla interessant eposar alguns dels nostres casos d'èxit.

Segueix-nos
Arxius